Rodzaje inwestycji część trzecia

                Witam Was moi czytelnicy. Zauważam, że coraz więcej z Was czyta mojego bloga. Jestem z tego dumny. Między innymi z tego powodu, że wszystko zaczyna układać mi się w życiu, kupiłem dziś mojej kochanej żonie bukiet czerwonych kwiatów. Nawet nie wiecie, jaki piękny wtedy miała uśmiech na twarzy. Mówię Wam, jestem w niej na zabój zakochany i chyba pozostanie tak do końca życia. A co ja gadam, nie chyba, tylko na pewno!

                A wracając do rzeczywistości, dziś zakończę temat moich wypocin odnośnie rodzajów inwestycji. Mam ogromną nadzieję, że przydadzą Wam się te artykuły w codziennym życiu i inwestowaniu w swoją przyszłość. Ostatnio skończyłem na podziale ze względu na czas trwania inwestycji. Kolejnym podziałem jest ze względu na źródło pieniędzy. Wyróżniamy inwestycje własne to takie, które jak sama nazwa wskazuje, pochodzą ze środków własnych, zarobionych pieniędzy. Następny rodzaj to inwestycje kredytowe, czyli finansowane ze środków pożyczonych. Oczywiście lepiej mieć własne środki do inwestowania. Są natomiast takie inwestycje, które obejmują i środki własne i środki pozyskane z banku bądź z pożyczki.


                Ze względu przychody z inwestycji, możemy wyróżnić inwestycje, które od razu przynoszą korzyści oraz takie, które dopiero na krańcu są dla nas korzystne. Przykładem inwestycji, które od razu przynoszą inwestycje są obligacje kuponowe lub wpływy z tytułu wynajmu lokalu. Po prostu w trakcie trwania inwestycji od razu przynosi nam zarobki. Ale mamy również lokaty terminowe i inwestycje w złoto, które dopiero po upływie okresu umowy bądź po sprzedaży przynoszą nam pozytywnie wysokie zarobki z inwestycji. A jeśli czekacie na kolejny edukacyjny i ciekawy filmik, to proszę, oto on: https://www.youtube.com/watch?v=2wQUNjFBI3E. Ten, co prawda odnośni się odnośnie funduszy inwestycyjnych.


Inwestowanie

                Witam Was ponownie w ten zimowy czas. Ostatni mój artykuł dotyczył rodzajów inwestycji. Myślę, że jest to naprawdę interesujący i warty świeczki temat, stąd będę kontynuował zaczęty temat. A Wy, co myślicie na temat inwestowania? Jaki rodzaj inwestowania najlepiej Wam odpowiada? Czekam na Wasze komentarze, maile, wiadomości – dobijajcie się drzwiami i oknami.

                W ostatnim artykule skończyłem na inwestycjach krajowych, czyli takich, które podejmowane są przez podmioty będące rezydentami. Warto sobie jednakże powiedzieć, kto dokładnie może być rezydentem. Według prawa rezydentem mogą być osoby prawne, które posiadają siedzibę w kraju oraz posiadają zdolność zaciągania zobowiązań. Jeśli chcesz dowiedzieć się o tym więcej to zapraszam na stronę internetową: http://pl.wikipedia.org/wiki/Rezydent_(prawo). Wyróżniamy jeszcze inwestycje zagraniczne, które dokonywane są przez podmioty spoza granic państwa.

                Przechodząc dalej nie można zapomnieć o inwestycjach bezpośrednich oraz portfelowe. Zaczynając od pierwszej, jest to, bowiem inwestycja związana z działalnością produkcyjną, często o charakterze rzeczowym. Rozumiem to tak, że wystarczy założyć fabrykę zabawek i właśnie na tym zdobyć fortunę. Zaś portfelowe to takie, które odnoszą się do aktyw finansowych. Ciekawe jest, że najczęściej są one o dużo krótszym horyzoncie, zasięgu niż wcześniej wspomniane inwestycje bezpośrednie.

                Ze względu na czas trwania możemy wyróżnić trzy rodzaje inwestycji: krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długoterminowe. O tym, jaka inwestycja jest najlepsza zależy od upodobań inwestora. Jednakże biorąc pod uwagę krótki czas inwestowania, szybko otrzymamy zwiększoną gotówkę. Natomiast średnioterminowe i długoterminowe stanowią dla nas większą inwestycję w przyszłość oraz pewność, że inwestycja będzie korzystna.Rodzaje inwestycji

                Witam Was moi Drodzy. Dziś będę kontynuował moje wywody odnośnie inwestycji, a w szczególności dziś przybliżę rodzaje inwestycji. Oczywiście możemy podzielić je pod różnym kątem.

                Pierwszy podział to podział na inwestycje prywatne oraz komunalne. Prywatne, czyli jak sama nazwa wskazuje przez inwestorów prywatnych i indywidualnych. Komunalne zaś to takie, które są angażowane przez samorządy terytorialne bądź spółki zorganizowane. Możemy również wyróżnić inwestycje państwowe, czyli takie, które są dokonywane przez rząd oraz inwestycje krajowe. Jeśli mowa jest o inwestycjach krajowych to warto wiedzieć, że są one dokonywane przez podmioty, czyli osoby, spółki, instytucje będące rezydentami.

                Zanim w następnym poście będę kontynuował ten temat zapraszam do obejrzenia filmu o inwestycjach. Link: https://www.youtube.com/watch?v=9rWcxFsyR4MCo to jest inwestowanie?  

                Witam Was serdecznie na moim blogu, po raz kolejny. Dziś skupimy się na tym, co to jest tak właściwie inwestowanie. Według mnie każdy powinien zainteresować się różnymi metodami inwestowania, aby mieć spokojną przyszłość.

                Przede wszystkim inwestowanie to jedna z form działalności człowieka, znanej w ekonomii. Dla gospodarki jest to odkładanie przez inwestorów środków finansowych i zamianę ich na inwestycję. Na chłopski rozum jest to po prostu chomikowanie gotówki na przeznaczony cel. Ale inwestowanie to inaczej lokowanie środków w różnej formie. Możemy tu wyróżnić lokaty inwestycyjne bądź oszczędnościowe, zbieranie do skarpety bądź za pomocą jakiegoś przedmiotu inwestowanie w przyszłość.

                Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, czym jest owe inwestowanie zapraszam na stronę http://pl.wikipedia.org/wiki/Inwestowanie gdzie dowiecie się szczegółowo wszystkiego.


Inwestowanie z Unią 

            Wejście naszego kraju do Unii Europejskiej poparła większość społeczeństwa. Wielu zwolenników akcesji Polski uznało, że dzięki niej, dokonamy skoku cywilizacyjnego. Pieniądze z Unii Europejskiej mogły się przydać na poprawę infrastruktury i poziomu życia obywateli. W rzeczywistości jest z tym różnie, gdyż dotacje unijne nie są w większości wydawane na rozwój gospodarczy, ale na drobne przedsięwzięcia. Dla wielu przedstawicieli  państw Starej Unii sposób wydatkowania środków przez polski rząd oraz samorząd budzi zdziwienie i wesołość. Jak inaczej nazwać pozyskiwanie pieniędzy na tworzenie hoteli dla zwierząt i aguaparków, skoro środki miały być przeznaczone na rozwój państwa i firm.

            Nie ulega wątpliwości, że dobrze wydanymi pieniędzmi, pozyskanymi z Unii, jest budowa autostrad i dróg szybkiego ruchu, ale można mieć zastrzeżenia co do ich kosztu. Nasz kraj, według powszechnie panujących opinii, tworzy najdroższe autostrady na świecie. Poza tym, pieniądze z Unii mogą być przeznaczane na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby, zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy. Jest to jakiś pomysł, bo w ten sposób powstają inwestycje, jednak trzeba zauważyć, że po okresie, gdy firma utworzona z dotacji musi bezwzględnie działać, często upada. Takie zjawisko nie było dotąd spotykane w innych krajach Unii Europejskiej. Należy domniemywać, że pieniędze, przyznane przez urząd pracy miały dać gotówkę na przetrwanie roku lub dwóch, a już od początku nie chodziło o prowadzenie działalności gospodarczej. Naturalnie, dotacje dały szansę niektórym na rozwój zawodowy, ponieważ powstały dzięki nim małe przedsiębiorstwa.

            Zdaniem wielu ekspertów, oceniających, na co są wydawane pieniądze Z UE, zbyt wiele środków jest wydawanych na szkolenia. Skoro są pieniądze, mające takie właśnie przeznaczenie, grzechem byłoby ich nie wykorzystać, nawet jeśli doszkalanie nie jest potrzebne – z takiego punktu widzenia wychodzi wielu włodarzy gmin, powiatów oraz województw. Szkolenia są czasochłonne i kosztują bardzo wiele. Nie są inwestycją w siebie, ponieważ często osoby, które je przeprowadzają, mają mniejszą wiedzę od uczestników. Przekonało się o tym już wielu nauczycieli i przedsiębiorców. 

Witam serdecznie na moim nowym blogu!:)

iNWESTYCJE WSZELAKIEGO RODZAJU -  to moja pasja i może życie. Kocham dynamikę rynków finansowych, uwielbiam, kiedy dużo się dzieje.


Obyś żył w ciekawych czasach, jak mawiali Chińczycy. Aktualnie żyjemy w bardzo ciekawych czasach.

Być może uda nam się na tym zarobić :)


Zapraszam do czytania moich artykułów. Mam nadzieję, że będą one interesujące.